top of page
搜尋

家用韓國角蛋白睫毛~手殘都整到!睫毛捲翹冇難度!

已更新:2020年11月2日

而家日日戴口罩,同人見面自然都會望落個眼度

如果睫毛又長又翹,會為自己加分不少!精緻女仔必備

韓國PERMANIA家用角蛋白美睫套裝,原來自己係屋企都整到,仲要好翹同自然!

整完之後唔使再夾睫毛啦,淡妝睇落去已經好精神~

宜家就分享下使用方法同過程啦!


產品套裝包括:1號軟化劑、2號定型劑、3號營養劑、韓國專利睫毛型號、水溶性膠水、角蛋白精華液、睫毛操作調整魔法棒、睫毛刷、棉花棒、同說明書


第一步:清潔眼部後,可以使用眼貼貼好下睫毛,避免下睫毛干擾我們操作~


第二步:選擇適合自己睫毛的款式: -C型號(尺寸:S / M / L)適合眼窩教深、較薄的雙眼皮,效果最捲翹 -U型號(尺寸:SS / S / M / L / LL)適合普通大眾眼型,效果最自然 -L型號(尺寸:S / M / L / LL)適合單眼皮眼型、睫毛較短人士,或做下睫毛使用


選擇好睫毛型號後,再選擇尺寸,越長的睫毛選擇越厚的卷杠,較短的睫毛適合較薄的卷杠~

如果無法確定,建議選擇M size~


先將睫毛卷杠背面搽上膠水,等待5秒鍾後,貼係眼皮上;再係卷杠正面搽上膠水,用睫毛魔法棒將睫毛固定係睫毛卷杠上,並且要根根分明~效果先自然!即使貼左睫毛卷杠,都可以開眼睇住整既。


第三步:搽1號軟化劑、2號定型劑

用棉花棒將1號劑塗於睫毛三分之二處,避開睫毛根部~注意從塗抹開始計時成個過程唔好超過5分鐘!再用乾棉花棒或化妝棉抺去1號劑量;如果睫毛貼得唔夠實,可以再搽上膠水及整理好睫毛~

跟著用棉花棒2號劑,唔好超過15分鐘~今次用水沾濕左既化妝綿,輕輕抺去2號劑,睫毛都會慢慢離開睫毛卷杠(因為膠水係水溶性既)~再用沾濕左既棉花棒或者化妝綿,慢慢移除睫毛卷杠。


第四步:搽3號營養液劑、搽角蛋白精華液

用睫毛刷塗抹3號劑,令睫毛根根分明;再搽角蛋白精華液~睫毛更健康強健

睫毛變得自然捲翹~唔使植睫毛,唔使夾睫毛,對眼即刻有神好多!

效果可以持續1-2個月

做完4小時不建議碰水,4小時後可正常潔面、化妝、睫毛膏、卸妝~超方便整之前整之後對比圖,效果真的好明顯!最關鍵係絕對自然~

之後唔洗夾睫毛都出得街,超級方便,工具操作亦好簡單,其實最難係將睫毛貼落睫毛卷杠,要貼得整齊,不過有魔法棒幫手,易整好多,整出黎效果會好好多!宜家唔洗去美容院都整到靚靚既日本角蛋白睫毛啦!


套盒內有說明書,唔使擔心唔識整,一次即上手~

另外會獨家贈送貼心操作工具包,同埋下睫毛貼~快D同我地落單購買啦~


1,682 次查看0 則留言

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page